Rijbewijs BE

Veilig en vertrouwd op weg!

GOLSTEIJN VERKEERSSCHOOL

 

Hoogstraat 41a

 

6102XS Echt

 

0475-483592 / 06-51493069

 

info@golsteijn.net

AANHANGER RIJBEWIJS BE

Sinds 2013 zijn er nieuwe regels gesteld met betrekking tot het BE-rijbewijs. Als u met een grote aanhangwagen, caravan of paardentrailer de weg op gaat, dient u in het bezit te zijn van een BE-rijbewijs of een B+Code 96.

Welk rijbewijs u nodig heeft voor het trekken van uw aanhanger is afhankelijk van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen.

TMM : TOEGESTANE MAXIMUM MASSA

Voorbeelden van combinaties

 

m.b.t het vereiste rijbewijs. In alle gevallen gaat het bij gewicht om het leeggewicht + laadvermogen.

 

 

TMM : TOEGESTANE MAXIMUM MASSA

 

TMM auto (kg) TMM aanhangwagen (kg) Rijbewijscategorie

 

2.400 850 Rijbewijs B

2.400 1.400 Rijbewijs B + Code 96

2.400 2.000 Rijbewijs BE

3.000 4.000 Rijbewijs BE (voor 19

januari 2013), anders

rijbewijs C1E of CE.

Toegestane maximale massa

 

Behalve wanneer anders vermeld is, gaat het bij het gewicht van de aanhanger om de toegestane maximale massa. Dit is het leeggewicht + het laadvermogen. Een aanhangwagen kan bijvoorbeeld een toegestane maximale massa van 750 kg hebben. Als de aanhangwagen zelf 150 kg weegt (leeggewicht), dan mag er nog 600 kg aan lading (laadvermogen) bij. Het gaat dus niet om het daadwerkelijke gewicht.

Is het leeggewicht + laadvermogen van uw auto meer dan 3.500 kg? Dan is een groot rijbewijs (C of C1) verplicht.

 

 

Rijbewijs B

 

Met rijbewijscategorie B mag u met uw auto:

*Een aanhangwagen van maximaal 750 kg (leeggewicht +

laadvermogen) gebruiken;

*Een aanhangwagen zwaarder dan 750 kg (leeggewicht +

laadvermogen) gebruiken als de auto met aanhangwagen

samen niet boven de 3.500 kg (leeggewicht + laadvermogen)

uitkomen.

 

 

 

Rijbewijs BE behaald voor 19 januari 2013

 

Met een BE-rijbewijs van voor 19 januari 2013, mag u met uw auto:

*Iedere aanhangwagen/oplegger gebruiken. Er is geen grens

gesteld aan het leeggewicht + laadvermogen.

Let wel op de maximale trekhaaklast. Deze last staat vermeld in het kentekenbewijs of het instructieboekje van uw auto.

 

 

 

Rijbewijs BE behaald na 19 januari 2013

 

Heeft u uw BE-rijbewijs behaald na 19 januari 2013? Dan mag u met uw auto:

*Een aanhangwagen/oplegger van maximaal 3.500 kg

(leeggewicht + laadvermogen) gebruiken;

*Onder bepaalde voorwaarden een aanhangwagen/oplegger

gebruiken die zwaarder is dan 3.500 kg;

*De toegestane maximum massa van de oplegger mag meer

bedragen dan 3.500 kg mits: de toegestane maximumlast

onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen

niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane

maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in

rijklare toestand van het trekkend voertuig. Of mits de

toegestane maximum aslast dan wel de som van de

toegestane maximum aslasten van de oplegger of

middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.

Uiteraard is het mogelijk aan de hand van een intest een voor u geschikt pakket samen te stellen.

 

Wij bieden de volgende mogelijkheden aan:

 

Dag opleiding (individueel)

Duo opleiding (twee cursisten)

Pakketten varierend v.a 3 t/m 10 lesuren

 

Dit is uiteraard afhankelijk van een eventuele intest.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het kopje tarieven of neem contact op via 06 - 514 930 69.