Rijbewijs BE

Aanhangwagen rijbewijs

Sinds 2013 zijn er nieuwe regels gesteld met betrekking tot het BE-rijbewijs. Als u met een grote aanhangwagen, caravan of paardentrailer de weg op gaat, dient u in het bezit te zijn van een BE-rijbewijs of een B+Code 96.

Welk rijbewijs u nodig heeft voor het trekken van uw aanhanger is afhankelijk van de  toegestane maximum massa van de aanhangwagen.

TMM : TOEGESTANE MAXIMUM MASSA

Voorbeelden van combinaties


m.b.t het vereiste rijbewijs. In alle gevallen gaat het bij gewicht om het leeggewicht + laadvermogen.TMM : TOEGESTANE MAXIMUM MASSA


TMM auto (kg)        TMM aanhangwagen (kg)         Rijbewijscategorie


2.400                        850                                              Rijbewijs B

2.400                        1.400                                           Rijbewijs B + Code 96

2.400                        2.000                                           Rijbewijs BE

3.000                        4.000                                           Rijbewijs BE (voor 19               

                                                                           januari 2013), anders   

                                                                           rijbewijs C1E of CE.

Toegestane maximale massa


Behalve wanneer anders vermeld is, gaat het bij het gewicht van de aanhanger om de toegestane maximale massa. Dit is het leeggewicht + het laadvermogen. Een aanhangwagen kan bijvoorbeeld een toegestane maximale massa van 750 kg hebben. Als de aanhangwagen zelf 150 kg weegt (leeggewicht), dan mag er nog 600 kg aan lading (laadvermogen) bij. Het gaat dus niet om het daadwerkelijke gewicht.

Is het leeggewicht + laadvermogen van uw auto meer dan 3.500 kg? Dan is een groot rijbewijs (C of C1) verplicht.Rijbewijs B


Met rijbewijscategorie B mag u met uw auto:

*Een aanhangwagen van maximaal 750 kg (leeggewicht +                               

  laadvermogen) gebruiken;

*Een aanhangwagen zwaarder dan 750 kg (leeggewicht +

  laadvermogen) gebruiken als de auto met aanhangwagen

  samen niet boven de 3.500 kg (leeggewicht + laadvermogen)

  uitkomen.
Rijbewijs BE behaald voor 19 januari 2013


Met een BE-rijbewijs van voor 19 januari 2013, mag u met uw auto:

*Iedere aanhangwagen/oplegger gebruiken. Er is geen grens

  gesteld aan het leeggewicht + laadvermogen.

Let wel op de maximale trekhaaklast. Deze last staat vermeld in het kentekenbewijs of het instructieboekje van uw auto.
Rijbewijs BE behaald na 19 januari 2013


Heeft u uw BE-rijbewijs behaald na 19 januari 2013? Dan mag u met uw auto:

*Een aanhangwagen/oplegger van maximaal 3.500 kg

  (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken;

*Onder bepaalde voorwaarden een aanhangwagen/oplegger

  gebruiken die zwaarder is dan 3.500 kg;

*De toegestane maximum massa van de oplegger mag meer

  bedragen dan 3.500 kg mits: de toegestane maximumlast

  onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen

  niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane

  maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in

  rijklare toestand van het trekkend voertuig. Of mits de

  toegestane maximum aslast dan wel de som van de

  toegestane maximum aslasten van de oplegger of

  middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.

Uiteraard is het mogelijk aan de hand van een intest een voor u geschikt pakket samen te stellen.


Wij bieden de volgende mogelijkheden aan:


Dag opleiding (individueel)

Duo opleiding (twee cursisten)

Pakketten varierend v.a 3 t/m 10 lesuren


Dit is uiteraard afhankelijk van een eventuele intest.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het kopje tarieven of neem contact op via 06 - 514 930 69.